Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Certyfikaty i wyróżnienia

pobierz pdf

PN – EN ISO 9001:2015 W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH, DORADCZYCH OGÓLNYCH, DORADCZYCH O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM I USŁUG FINANSOWYCH

             

Z przyjemnością informujemy o pozytywnym wyniku procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.


MEDAL 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Prezes GAPR- Bogdan Traczyk odebrał z rąk Wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka specjalny Medal na 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Medale zostały przyznane w tym wyjątkowym dla naszej ojczyzny roku przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się mieszkańcy województwa śląskiego, zasłużeni w takich dziedzinach jak: kultura, sztuka, nauka, technologia, media, publicystyka, biznes, NGO, Kościół oraz środowiska kombatanckie.


DIAMENT DO STATUETKI CEZARA ŚLĄSKIEGO BIZNESU

Diament do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu otrzymała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. podczas XXIII Śląskiej Gali BCC.

Nagroda przyznawana jest firmom oraz ich liderom za utrzymanie wiodącej pozycji na rynku. To potwierdzenie dobrych wyników finansowych osiąganych przez firmy oraz dużego zaangażowania w działalność klubową i społeczną.


ZŁOTA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Medalem został odznaczony Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – Bogdan Traczyk podczas XXIII Śląskiej Gali BCC. Odznaczenie wręczył wicemarszałek woj. śląskiego Pan Michał Gramatyka oraz Pan prof. Marek Gzik.

 


ŚLĄSKI MEDAL SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ

Laureatem został Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – Bogdan Traczyk. Wyróżnienie będące podziękowaniem dla przedsiębiorców znanych ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania społecznego wręczono podczas tegorocznej XXIII Śląskiej Gali BCC.

 


PN – EN ISO 9001:2015 W ZAKRESIE USŁUG SZKOLENIOWYCH, DORADCZYCH  O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM I USŁUG FINANSOWYCH

Z przyjemnością informujemy o pozytywnym wyniku procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

 


KRAJOWY SYSTEM USŁUG
W 2011r. Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym. Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie KSU, GAPR posiada odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny oraz zapewnia realizację usług zgodnie ze standardem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.

KSU to sieć około 200 współpracujących ze sobą organizacji, wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie www.ksu.parp.gov.pl.


LIDER POLSKIEGO BIZNESU 2017
Złota Statuetka i tytuł „Lidera Polskiego Biznesu” trafiły do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. podczas tegorocznej Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, wieńczącej XXVII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu.

Zgodnie z uzasadnieniem gliwicka spółka została doceniona przez jury za świetne wskaźniki ekonomiczne, najwyższą jakość i bogatą paletę usług oraz pomoc niesioną potrzebującym.


FIRMA 25-LECIA NA ŚLĄSKU
W tegorocznej edycji konkursu „Sukces na Śląsku. Ludzie i firmy” Górnośląska Agenca Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała tytuł Firmy 25-lecia na Śląsku.
W rekomendacji do tytułu przedstawionej przez Regionalną Izbę Przemysłowo- Handlową podkreślono działania, które przyczyniają się do podniesienia pozycji gospodarczej Gliwic:

  • udaną konsolidację potencjału instytucji otoczenia biznesu,
  • modelowe zagospodarowanie terenów i obiektów pokopalnianych – Centrum Edukacji i Biznesu “Nowe Gliwice”,
  • pełnienie czołowej roli w regionie -instytucji wsparcia innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw.

Konkurs organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów miał na celu wyróżnić najbardziej innowacyjne firmy i menedżerów na Śląsku.


CEZARY ŚLĄSKIEGO BIZNESU
Kapituła Konkursu ” Cezary Śląskiego Biznesu” przyznała Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Statuetkę Cezara Śląskiego Biznesu.To wyjątkowe wyróżnienie jest potwierdzone bardzo dobrymi wynikami finansowymi oraz dużym zainteresowaniem w działalność społeczną pracowników Spółki.


NOMINACJA DO TYTUŁU SYMBOL INNOWACJI 2015
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała nominację do tytułu Symbol 2015 w promocyjnym programie prowadzonym przez Redakcję “Monitora Biznesu” oraz “Monitora Rynkowego”.


BANK ŚWIATOWY
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. bierze udział w projekcie Banku Światowego realizowanego w latach 2014-2015 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki dotyczącego potrzeb i potencjału firm w ramach inteligentnych specjalizacji, procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz Starategii “Europa 2020”.


MEDAL EUROPEJSKI
Informujemy, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. znalazła się w gronie Laureatów XXVI edycji Medalu Europejskiego.

Wydarzenie organizowane przez Business Centre Club, pod patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest okazją do wyróżnienia przedsiębiorców i instytucji, które oprócz spełniania standardów europejskich odznaczają się dużą dynamiką działalności i wykorzystują możliwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej.

Usługą Spółki, która wyróżniona została Medalem Europejskim jest “one stop shop” – wszystko w jednym ,,okienku”/,,miejscu”. Jest to kompleksowa usługa obsługi wraz z możliwością wsparcia finansowego na działania prorozwojowe powiązana ze wsparciem doradczym audytem innowacyjności.
GAPR sp. z o.o. jako jedna z niewiele Instytucji Otoczenia Biznesu, zapewnia swoim klientom możliwość skorzystania z usługi ,,one stop shop” w skład której wchodzi:

1. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
3. Możliwość wsparcia na działania rozwojowe przedsiębiorstwa – FUNDUSZ POŻYCZKOWY.
4. Wsparcie doradcze – audyt innowacyjności.

Uługa dedykowana jest klientom zarówno z sektora przedsiębiorstw, jak i Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy liczą na profesjonalną i kompleksową obsługę inwestyji, jak również wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań powiększoną o możliwość ich finansowania.


BUSINESS CENTRE CLUB

Informujemy, że Prezes naszej Firmy Pan Bogdan Traczyk, wraz z przez Niego zarządzaną Górnośląską Agencją Przedsiębiorczosci i Rozwoju sp. z o.o., został ponownie członkiem Business Centre Club.

Obecność naszej Firmy w tak elitarnym gronie przyczyni się, mamy nadzieję, do nawiązania licznych kontaktów krajowych i zagranicznych, pozwoli na wymianę doświadczeń i integrację z innymi członkami Klubu.

Nasza Firma ma prawo posługiwać się tytułem Członka Business Centre Club.

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.


MARKA ŚLĄSKIE

Specjalne wyróżnienie V edycji konkursu “Marka – Śląskie” otrzymała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Decyzją Kapituły w bieżącym roku specjalne wyróżnienie w konkursie “Marka – Śląskie” otrzymała Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Jubileuszowa XX Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach miała miejsce 6 września 2014 roku. “Marka – Śląskie” to konkurs, który ma na celu wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Kapituła konkursu honoruje również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu. Nagroda jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

We współczesnym świecie pojęcia „wizerunek” i „marka” są niezwykle istotne przy promocji kraju czy regionu. W 2006 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Polską Dziennikiem Zachodnim i Polskim Radiem Katowice zainicjowała powołanie honorowego wyróżnienia pod nazwą „Marka – Śląskie”, które w 2009 roku zostało wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego jako stały element promocji. Do grona współorganizatorów konkursu, dołączył Marszałek Województwa Śląskiego oraz czołowe media naszego regionu: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice i Dziennik Zachodni.

Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji tu pracujących. Pokazuje zmiany dokonujące się w województwie, podkreślić to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i świat.


MENEDŻER ROKU 2013 NA ŚLĄSKU

W tegorocznej edycji konkursu „Sukces na Śląsku. Ludzie i firmy” tytuł Menedżera Roku 2013 na Śląsku w kategorii Kierujący Instytucją Otoczenia Biznesu otrzymał Bogdan Traczyk Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach.

Konkurs organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów miał na celu nagrodzić wyróżniających się menedżerów w województwie śląskim.

Prezes Zarządu GAPR sp. z o.o. Bogdan Traczyk został nagrodzony przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów.


ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2011 ROKU

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2011 roku – Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. została nagrodzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Laury to nagroda dla ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączają proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzację oraz dostosowanie do standardów europejskich.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie przedsiębiorczości – ludzi i ich firm, które osiągają sukces gospodarczy a jednocześnie są zdolni do dzielenia się tym sukcesem poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku i wspieranie inicjatyw lokalnych. Przyznawane są od 1992 roku.