logo unii

pl / en

BIP

BioMan4R2

pobierz pdf

Projekt BioMan4R2 realizowany w ramach europejskiego programu SMP COSME, oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich firm produkcyjnych, działających w sektorze biotechnologii i technologii medycznych, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i odporność na kryzysy. Dzięki połączeniu sił klastrów z 6 państw Europy, ułatwia również  budowanie sieci kontaktów MŚP w tych sektorach.

BioMan4R2 ma na celu usprawnienie procesów produkcyjnych, transfer przełomowych technologii medycznych, wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskiego ekosystemu opieki zdrowotnej poprzez wspieranie długoterminowej współpracy między MŚP, funduszami inwestycyjnymi, organizacjami badawczymi, klinicznymi i intensywnie wykorzystującymi wiedzę, parkami naukowymi i technologicznymi oraz innymi firmami z tych sektorów.

Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą? Skorzystaj z możliwości oferowanych przez BioMan4R2!

BioMan4R2 umożliwia MŚP wprowadzanie swoich innowacji oraz budowanie relacji i sieci powiązań na rynkach zagranicznych, w krajach i regionach reprezentowanych w projekcie:

 • Turku, Finlandia
 • Stuttgart oraz Neckar-Alb, Niemcy
 • Noord Brabant, Limburg oraz Zeeland, Holandia
 • Katalonia, Hiszpania
 • Śląsk, Polska
 • Île-de-France, Francja

W ramach projektu dostępne będą vouchery, które można wykorzystać w działaniach związanych ze wspólnymi projektami innowacyjnymi wspierającymi transformację biznesową, takimi jak plany szkoleniowe, dofinansowanie podróży w celu zbadania możliwości wejścia na rynek w innych krajach, plany ciągłości biznesowej i odporności na możliwe kryzysy. Każda firma może ubiegać się o więcej niż jeden voucher, ale nie może przekroczyć ustalonego limitu finansowania w wysokości 60 000 euro.

Istnieją 2 rodzaje voucherów:

 1. Voucher na innowacje (60 000 EUR)
  Są to vouchery na projekty współpracy między MŚP i partnerami z różnych sektorów, które mają wspólne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, transformacji cyfrowej lub odporności na potencjalne kryzysy gospodarcze, a także oceny i walidacji istniejących produktów. Ich wartość wynosi 60 000 euro. 60% kwoty zostanie przekazane po podpisaniu umowy finansowej, a pozostałe 40% po zaakceptowaniu raportu końcowego.
 2. Voucher na przekształcenie przedsiębiorstwa (15 000 EUR)
  Są to bony, które wspierają MŚP poprzez szkolenia w zakresie min. wdrażania technologii, cyfryzacji, zrównoważonych modeli biznesowych, łańcucha dostaw. Środki te mogą również zostać przeznaczone na wdrażanie i realizowanie umów biznesowych, udział w projektach współpracy, analizę odporności firmy, tworzenie planów ciągłości biznesowej, strategii wejścia na rynki zagraniczne, doradztwo w zakresie zwrotu kosztów lub wyzwań regulacyjnych. Ich wartość wynosi 15 000 euro i zostaną przekazane po podpisaniu pełnej umowy finansowej.

Projekt BioMan4R2 w skrócie:
Pierwsza faza projektu BioMan4R2 skupia się na przygotowaniu i budowaniu doskonałości Euroklastra w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb sektora produkcji w obszarach biotechnologii i medtech (BMT).
Projekt ma 3 główne zadania:

 • Przeanalizować potrzeby sektora BMT w zakresie odporności na potencjalne kryzysy gospodarcze.
 • Zmapować kluczowych interesariuszy i dostawców usług.
 • Stworzyć program wsparcia dla MŚP.

Celem drugiego etapu projektu jest zwiększenie odporności, trwałości i konkurencyjności sektorów produkcji w obszarze  biotechnologii i technologii medycznych w UE poprzez program wsparcia MŚP.

Celami drugiej fazy są:

 • Budowanie nowych modeli współpracy pomiędzy europejskimi organizacjami klastrów BMT, a innymi kluczowymi interesariuszami z sektora farmaceutycznego/biomedycznego i technologii medycznych.
 • Ułatwienie podpisywania umów o współpracy pomiędzy podmiotami europejskimi, a podmiotami w krajach trzecich.
 • Ułatwienie wdrożenia i przyjęcia innowacji w procesach biznesowych, przyczyniających się do zielonej i cyfrowej transformacji.
 • Poprawa umiejętności zarządzania klastrem przez konsorcjum, aby zapewnić lepsze usługi i przyciągnąć więcej talentów do branży technologii biomedycznych.
 • Ulepszenie i przekształcenie produktów z branży technologii biomedycznych w sposób, który zmniejsza zależność od obecnych łańcuchów wartości, a także wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów.