Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

BioMan4R2

pobierz pdf

Projekt BioMan4R2 realizowany w ramach europejskiego programu SMP COSME oferuje wsparcie finansowe i tworzenie sieci kontaktów dla małych i średnich firm z sektora produkcji produktów biologicznych i technologii medycznych, które chcą zwiększyć swoją stabilność i konkurencyjność.

BioMan4R2 ma na celu usprawnienie procesów produkcyjnych, transfer przełomowych technologii medycznych, wzmocnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskiego ekosystemu opieki zdrowotnej poprzez wspieranie długoterminowej współpracy między MŚP, funduszami inwestycyjnymi, organizacjami badawczymi, klinicznymi i intensywnie wykorzystującymi wiedzę, parkami naukowymi i technologicznymi oraz innymi firmami z tych sektorów.

Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą? Skorzystaj z możliwości oferowanych przez BioMan4R2!

BioMan4R2 umożliwia MŚP wprowadzanie swoich innowacji i budowanie sieci na rynkach zagranicznych w krajach i regionach reprezentowanych w projekcie:

 • Turku, Finlandia
 • Stuttgart oraz Neckar-Alb, Niemcy
 • Noord Brabant, Limburg oraz Zeeland, Holandia
 • Katalonia, Hiszpania
 • Śląsk, Polska
 • Île-de-France, Francja

Wsparcie finansowe w celu zachęcenia do odporności, trwałości i konkurencyjności

W ramach projektu dostępne są vouchery, które można wykorzystać w działaniach związanych ze wspólnymi projektami innowacyjnymi wspierającymi transformację biznesową, takimi jak plany szkoleniowe, wsparcie podróży w celu zbadania rynków w innych krajach, plany ciągłości biznesowej i odporności. Każda firma może ubiegać się o więcej niż jeden voucher, ale nie może przekroczyć ustalonego limitu finansowania w wysokości 60 000 euro.

Wsparcie finansowe w celu zachęcenia do odporności, trwałości i konkurencyjności
W ramach projektu dostępne są vouchery, które można wykorzystać w działaniach związanych ze wspólnymi projektami innowacyjnymi wspierającymi transformację biznesową, takimi jak plany szkoleniowe, wsparcie podróży w celu zbadania rynków w innych krajach, plany ciągłości biznesowej i odporności. Każda firma może ubiegać się o więcej niż jeden voucher, ale nie może przekroczyć ustalonego limitu finansowania w wysokości 60 000 euro.

Istnieją 2 rodzaje voucherów:

 1. Voucher na innowacje (60 000 EUR)
  Są to vouchery na projekty współpracy między MŚP i współpracownikami z różnych sektorów, które mają wspólne wyzwania w zakresie odporności, zrównoważonego rozwoju lub transformacji cyfrowej, a także oceny i walidacji istniejących produktów. Ich wartość wynosi 60 000 euro. 60% kwoty zostanie przekazane po podpisaniu umowy finansowej, a pozostałe 40% po zaakceptowaniu raportu końcowego.
 2. Voucher na przekształcenie przedsiębiorstwa (15 000 EUR)
  Są to bony, które wspierają MŚP poprzez szkolenia w zakresie przyswajania technologii, cyfryzacji i zrównoważonych modeli biznesowych dostawców oraz opracowywanie programów szkoleniowych dla MŚP w zakresie cyfryzacji i umiejętności cyfrowych. Pomagają również wdrażać i realizować umowy biznesowe oraz brać udział w komercyjnie opłacalnych projektach współpracy, analizach odporności, planach ciągłości biznesowej, strategiach dostępu do rynku, doradztwie w zakresie zwrotu kosztów lub wyzwań regulacyjnych. Ich wartość wynosi 15 000 euro i zostaną przekazane po podpisaniu pełnej umowy finansowej.

Projekt BioMan4R2 w skrócie:
Pierwsza faza projektu BioMan4R2 skupia się na przygotowaniu i budowaniu doskonałości Euroklastra w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb sektora BMT.
Projekt ma 3 główne zadania:

 • Przeanalizowanie potrzeb sektora BMT w zakresie odporności.
 • Aby zmapować kluczowych interesariuszy i dostawców usług.
 • Stworzenie programu wsparcia dla MŚP.

Celem drugiego etapu projektu jest zwiększenie odporności, trwałości i konkurencyjności sektorów biomanufacturingu i technologii medycznych w UE poprzez program wsparcia MŚP.
Celami drugiej fazy są:

 • Budowanie nowych modeli współpracy pomiędzy europejskimi organizacjami klastrów biomanufacturingu a innymi kluczowymi interesariuszami z sektora farmaceutycznego/biomedycznego i technologii medycznych.
 • Ułatwienie podpisywania umów o współpracy pomiędzy podmiotami europejskimi a podmiotami w krajach trzecich.
 • Ułatwienie wdrożenia i przyjęcia innowacji w procesach biznesowych, przyczyniając się do zielonej i cyfrowej transformacji.
 • Poprawa umiejętności zarządzania klastrem przez konsorcjum, aby zapewnić lepsze usługi i przyciągnąć więcej talentów do branży technologii biomedycznych.
 • Ulepszenie i przekształcenie produktów z branży technologii biomedycznych w sposób, który zmniejsza zależność od obecnych łańcuchów wartości, a także wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów.