logo unii

pl / en

BIP

Analiza IMProve

pobierz pdf

IMP3rove to analiza przebiegających w firmie procesów związanych z wprowadzaniem innowacji oraz sposobu zarządzania cyklem ich rozwoju. Analiza IMP3rove pozwala za zidentyfikowanie mocnych i słabych stron zarządzania innowacjami, jak również zdiagnozowanie szans i możliwości rozwoju firmy w 5 najważniejszych obszarach:

Strategia innowacji

Organizacja i kultura innowacji

Zarządzanie cyklem innowacji

Czynniki kluczowe dla rozwoju innowacji

Sukces wdrażania innowacji

Główne etapy procesu analizy IMP3rove:

1

Ocena porównawcza – benchmarking

Polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. W oparciu o uzyskane odpowiedzi generowany jest raport, w którym wyniki dają możliwość porównania naszej firmy na tle przedsiębiorstw danej branży w Polsce, Europie i na świecie.

2

Doradztwo

Raporty porównawcze IMP3rove wskazują na słabe i mocne strony poziomu zarządzania innowacjami w firmie. Na podstawie raportu ekspert sieci Enterprise Europe Network dokonuje obiektywnej analizy stanu faktycznego przedsiębiorstwa, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie i opracowuje plan działania w oparciu o te rozwiązania.

3

Ponowna weryfikacja

Ponowna weryfikacja dla zwiększenia trwałości oddziaływania – ekspert oraz firma udzielają informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej.

 

IMP3rove – korzyści dla przedsiębiorców. Zapraszamy przedsiębiorstwa, które:
poznanie poziomu konkurencyjności firmy na tle innych firm, liderów z danej branży;

zrozumienie istotności wpływu zarządzania innowacjami na wyniki biznesowe firmy;

uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących obszarów wymagających poprawy wydajności i konkurencyjności zarządzania innowacjami;

otrzymanie planu działania w celu poprawy zdolności zarządzania innowacjami pozwalającymi zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa;

możliwość uzyskania informacji dotyzcących sytuacji konkurencyjnej na rynkach docelowych;

dostęp do wykwalifikowanych doradców zarządzania innowacjami i instytucji wspierających.

postrzegają innowacje jako klucz do wzrostu firmy;

zatrudniają co najmniej  5 pracowników;

działają na rynku przynajmniej 2 lata.

Skontaktuj się z naszym ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Górnośląskim Akceleratorze Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. i sprawdź czy kwalifikujesz się do miana firmy innowacyjnej w Europie !