logo unii

pl / en

BIP

Aktualności projektowe III

pobierz pdf
Pokazuje 31 do 36 z 41

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFIII/211/21/W w ramach projektu “Moja firma – moja niezależność III”

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MFIII/211/21/W w ramach projektu “Moja firma – moja niezależność III”. Wybrana oferta: Teresa Wolska, data wpłynięcia oferty: 12.03.2021 r., cena: 50,00 zł brutto/godz.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Uprzejmie informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych. Informacja o wyniku oceny została wysłana na podany w Formularzu adres e-mail. Po zakończeniu procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna przygotuje listę Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywny/negatywny). Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. Na podstawie otrzymanej liczby […]

Godziny otwarcia w dniu 2 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r (Wielki Piątek) GAPR będzie czynny do godziny 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DORADCĘ ZAWODOWEGO

Zapytanie ofertowe na doradcę zawodowego   W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, […]

Ważna informacja – Moja firma – moja niezależność III

Przypominamy,  że nabór do projektu Moja firma – moja niezależność III trwa do 5 marca 2021 r. do zakończenia pracy Biura Projektu w Gliwicach czyli do godziny 14:00, natomiast w Jaworznie w Punkcie Informacyjnym do godziny 13:00. Jednocześnie prosimy o kontakt  telefoniczny w celu umówienia terminu składania dokumentów.

Informacja na temat regulaminu przyznawania wsparcia – Moja firma – moja niezależność! III

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu dzisiejszym na podstronie projektu Moja firma – moja niezależność! III został zamieszczony Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami Dokumenty do pobrania | Moja firma – moja niezależność III | GAPR