logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Moja firma – moja niezależność III

pobierz pdf

 

 

TERMIN NABORU: 22 lutego 2021 r. – 5 marca 2021 r.

GODZINY OTWARCIA BIURA PROJEKTU:

Poniedziałek  10:00 – 14:00

Wtorek    10:00 – 18:00

Środa    8:00 – 16:00

Czwartek  10:00 – 18:00

Piątek  10:00 – 14:00

Projekt jest skierowany do osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 46 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników/czek zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności oraz finansowe wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy.

Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

  • osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
  • zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
  • osoby nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

 • lub pozostałe grupy, tj.:

– imigranci;
– reemigranci;
–osoby ubogie pracujące;
–osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
–osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wartości 120% minimalnego wynagrodzenia.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 

 • Blok szkoleniowy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe – dla wszystkich uczestników przez 6/12 miesięcy – do 2 600,00 zł/miesiąc

CEL PROJEKTU:

 • Założenie do 31.03.2022 r. działalności gospodarczej i jej prowadzenie przez min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia przez 46 osób z Subregionu Centralnego województwa śląskiego, będących w wieku pow. 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotnych, biernych zawodowo ( zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy), reemigrantów, imigrantów, osób ubogich pracujących, osób odchodzących z rolnictwa  i ich rodziny, zatrudnionych na umowę krótkoterminową lub pracujących w ramach umów cywilnoprawnych
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.
 • Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia
 • Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
 • Okres realizacji projektu: 1.12.2020 – 31.05.2023r.
 • Wartość projektu: 2 967 814,20 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 2 522 642,07 zł

 

BIURO PROJEKTU:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. Z o.o.
ul. Wincentego Pola 16 pok. 002 (parter)
44-100 Gliwice

 

GODZINY OTWARCIA BIURA PROJEKTU:

Poniedziałek  10:00 – 14:00
Wtorek    10:00 – 18:00
Środa    8:00 – 16:00
Czwartek  10:00 – 18:00
Piątek  10:00 – 14:00

KONTAKT:

kom.: +48 534 657 310
tel.      32 / 339 31 42

 

 

 

 

 

Aktualności projektowe III

21 grudnia 2022 / Skrócone godziny pracy w dniach 22-23.12.2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 22 i 23 grudnia br. biuro projektu pracuje w skróconych godzinach: 22 grudnia: 8:00 – 16:00 23 grudnia: 8:00 – 12:00

28 lipca 2022 / Informacja o zamknięciu biura projektu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 29 lipca br. biura projektów „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” i „Moja firma – moja niezależność III” będą nieczynne.

30 czerwca 2022 / Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Moja firma – moja niezależność III”

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Moja firma – moja niezależność III”. Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o naborze Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Zestawienie wydatków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie ON o nie […]

zobacz wszystkie