logo unii

pl / en

BIP

ODRA-OK

pobierz pdf

Projekt ODRA-OK, współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach programu INTERREG oraz ze środków budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jest realizowany wspólnie przez czeskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Okręgu Morawsko-Śląskiego oraz katowicka Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości (GAPP).

Celem projektu ODRA-OK jest przygotowanie studium rozwoju wykorzystania rzeki Odry w celu zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu przygranicznego oraz rozwoju środowiska biznesowego, w tym m.in. np. połączenie istniejącej infrastruktury turystycznej. Projekt koncentruje się na odcinku transgranicznym od polskiego Kędzierzyna-Koźla, przez Ostrawę do Mošnova na długości około 90 km. W przygotowaniu studium weźmie udział zespół ekspertów ze strony czeskiej i polskiej. Wyniki projektu zostaną przedstawione na czesko-polskiej konferencji-Forum Odrzańskie, pod koniec okresu wdrażania projektu.

Link do strony czeskiego partnera: http://www.msunion.cz/

Studium wykorzystania żeglownej Odry na rzecz zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu oraz rozwoju przedsiębiorczości – Pliki do pobrania: