logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

SysteMA

pobierz pdf

SysteMA

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w branży medtech poprzez opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego w tematyce gospodarki obiegu zamkniętego.

Europejska branża technologii medycznych ze względu na liczne obostrzenia i regulacje dotyczące technologii medycznych czy certyfikacji skupiała się głównie na bezpieczeństwie pacjentów, pomijając aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. Tematyka ta podejmowana i z sukcesem wdrażana w innych branżach produkcyjnych, nie była dotąd istotnym przedmiotem zainteresowania sektora medycznego i podmiotów świadczących usługi medyczne.

W ostatnich latach sytuacja ta uległa jednak zmianie, a pandemia COVID 19 jeszcze bardziej zaostrzyła obawy systemów opieki zdrowotnej w UE dotyczące ich wpływu na środowisko.

Już obserwujemy wzrost zapotrzebowania na ekologiczne zamówienia, zrównoważone produkty/usługi oraz wyższe standardy środowiskowe.

Firmy, zwłaszcza małe i średnie, nie dysponują jednak wieloma narzędziami pozwalającymi uzupełnić braki w wiedzy na temat kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem branży medtech.

Przygotowywany w ramach SysteMA program szkoleniowy ma na celu zaspokojenie tych potrzeb, poprzez oferowanie ścieżek edukacyjnych dostosowanych do poziomu wiedzy i celów zrównoważonego rozwoju, które chcą osiągnąć specjaliści i studenci z branży MedTech.

Partnerzy projektu

Zapraszamy na stronę projektu: SysteMA