logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Via Regia plus

pobierz pdf

Via Regia plus

 • Via Regia plus – Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
  Program dla Europy Środkowej

 

Celem projektu Via Regia Plus było wdrożenie kluczowych założeń strategii rozwoju przestrzennego opracowanej w ramach realizacji projektu ED-C III Via Regia.

 

Aby osiągać cel główny projektu, założono następujące trzy cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępności poprzez rozwój zrównoważonego sytemu transportowego
 • Wzmocnienie węzłów korytarza transportowego jako źródeł rozwoju
 • Aktywizacja potencjału turystycznego obszaru objętego wsparciem
 • Metodologia realizacji projektu zakładała bezpośrednie krzyżowanie się priorytetów i obszarów interwencji założonych w ramach programu Europa Centralna.

Działania zrealizowane przez GAPR:

 • Koncepcje modernizacji i rewitalizacji dla 4 lokalnych lotnisk
 • Opracowanie spójnej strategii rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
 • Publikacja materiałów promocyjnych projektu i Systemu Transportu Małymi Samolotami
 • Studium marketingowe dotyczące produktów turystycznych Trójkąta Polsko – Czesko – Słowackiego obszaru granicznego wraz z opracowaniem i publikacją materiałów promocyjnych

Okres realizacji projektu: 09.2008 – 12.2011 – 40 miesięcy.
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. – 203 500,00 EUR (85% dofinansowania).

Strona internetowa projektu: www.viaregiaplus.eu

Rega