logo unii

pl / en

BIP

Sala 013

pobierz pdf
Płatność za wynajem z góry ⇒ cena za wynajem sali: 60 zł/godz. netto ⇒ cena za wynajem sali wraz ze sprzętem komputerowym: 85 zł/godz. netto
Ilość miejsc: 25
Lokalizacja: ul. Bojkowska 37 Budynek 4 - Maszynownia
Metraż: 77,5 m2
Loading...
Przepraszamy, nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlenia tej zawartości.

Lista wyposażenia:

klimatyzacja projektor multimedialny ekran projekcyjny tablica suchościeralna

Formularz rezerwacji

Adres korespondencyjny
Wyślij formularz Drukuj Wyczyść
Na podstawie art.13 Rozporządzenie RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GAPR Sp. z o.o.; dane kontaktowe: adres e-mail: gapr@gapr.pl
  2. Wyznaczyliśmy również Inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych; dane kontaktowe: adres e-mail: iod@gapr.pl
  3. GAPR Sp. z o.o przetwarza Pani/Pana dane osobowe do celu realizacji rezerwacji sali:
    Dane osobowe będą przetwarzane przez GAPR Sp. z o.o. oraz podmiot realizujący obsługę informatyczną systemu Rezerwacji sal przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GAPR Sp. z o.o. przysługuje Pan/Panu prawo:   dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.
  5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GAPR Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości rezerwacji Sali.