logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie dotyczące przeprowadzenia webinarium dla interesariuszy projektu

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE1519 CHAIN REACTIONS ‘’Driving smart industrial growth through value chain innovation” współfinansowanego ze środków Programu INTERREG EUROPE Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi eksperckie dotyczące przeprowadzenia webinarium dla interesariuszy projektu:  dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745, a  także przeprowadzenie dyskusji moderowanej mającej na celu wypracowanie wniosków w zakresie oczekiwań interesariuszy projektu dotyczących wprowadzonego rozporządzenia w kontekście potrzeb i wsparcia ze strony Zamawiającego, który w ramach akcji pilotażowej dąży do utworzenia wirtualnego centrum kompetencji. Po stronie Zamawiającego jest dostarczenie materiałów i scenariusza dotyczącego przeprowadzenia dyskusji.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1