logo unii

pl / en

BIP

Komunikat 3 dot. przetargu nieograniczonego na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”

pobierz pdf

Zamawiający, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi projektowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach” wg Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, 27 maja 2016r. Termin przetargu – otwarcia ofert 3 czerwca 2016r. Wadium – 30 000 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu