logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 1 z dnia 22 marca 2021 Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zadania „Dostawa, montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GAPR przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach”

pobierz pdf

Komunikat nr 1 z dnia 22 marca 2021 Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zadania „Dostawa, montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynku GAPR przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach”.

 

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 1

„Zamawiający zobowiązuje się zgodnie ze wzorem umowy w §4 punkt 1.1 do „Udostępnienia Wykonawcy poszczególnych pomieszczeń w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, lecz nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy. Zamawiający takim zapisem może pozbawić Wykonawcę możliwości wykonania zadania w terminie umownym ze względu na fakt, że Zamawiający przewiduje bardzo krótki czas realizacji zamówienia tj do 31 maja 2021r.,

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów treści wzoru umowy na: „Zamawiający zobowiązuje się do udostepnienia Wykonawcy poszczególnych pomieszczeń w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, lecz nie później niż 5 dni od daty podpisania Umowy”

Odpowiedź 1

Zamawiający zmodyfikuje zapis treści „Zamawiający zobowiązuje się do udostepnienia Wykonawcy poszczególnych pomieszczeń w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, lecz nie później niż 5 dni od daty podpisania Umowy”

Pytanie 2

„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie II wskazuje zapis: „wykonanie podłączenia elektrycznego w tym dostawa i montaż podlicznika dla całej instalacji klimatyzacyjnej oraz indywidualnych liczników zużycia energii elektrycznej przy każdej jednostce wewnętrznej”, – w jakim celu mają być zamontowane liczniki przy jednostkach wewnętrznych, skoro 95% poboru mocy odbywa się przez jednostkę zewnętrzną a dokładanie liczników dla jednostek wewnętrznych podniesie koszt wykonania zadania”

 

Odpowiedź 2

Wymóg wynika z sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń, w tym wynajmu pomieszczeń innym podmiotom. Wprowadzenie opomiarowania w takim przypadku jest konieczne, w celu rozliczeń zużycia poszczególnych jednostek wewnętrznych. Zamawiający nie zakłada podziału proporcjonalnego z licznika jednostki zewnętrznej.   

Pytanie 3

‘Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na 3 wydajności chłodnicze dla jednostek zewnętrznych. Czy jest możliwe zaproponowanie innego rozwiązania technicznego np. jedna wspólna jednostka zewnętrzna dla piętra II i jedna jednostka zewnętrzna dla piętra I.”

 

Odpowiedź 3

W zapytaniu wykazano wydajności chłodnicze jednostek zewnętrznych, nie mniej istnieje możliwość innego rozwiązania technicznego tj. w doborze ilości jednostek zewnętrznych. Kryterium doboru jednostek zewnętrznych, jest taki dobór ich pracy aby zapewnić działanie minimum 2 jednostkach wewnętrznych. Przy doborze jednostek zewnętrznych należy również uwzględnić ich obciążenie na dach.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający może udostępnić kilka zdjęć pomieszczeń oraz korytarzy , w których ma być wykonywany zakres prac instalacyjnych.  Instalacje ma być prowadzona w maskownicach PVC, zabudowach GK, sufitach podwieszanych ????”

 

Odpowiedź 4

Zamawiający indywidualnie udostępni kilka zdjęć pomieszczeń oraz korytarzy. Niemniej nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wyliczenie kosztów usługi. Zaleca się oględziny obiektu przed przygotowaniem oferty.

Prace na kondygnacji II prowadzone winne być nad sufitem podwieszanym w komunikacji ogólnej, która posiada sufit częściowo rastrowy, częściowo zabudowany płytami kartonowo – gipsowymi tzw. Pełny. Podejścia należy przewidzieć do każdego wskazanego pomieszczenia w przetargu, natomiast sam montaż( w tym ilość)  jednostek wewnętrznych będzie podany w dalszym etapie.       

W pomieszczeniach biurowych kondygnacji II oraz na kondygnacji I znajdują się sufity pełne z płyt kartonowo gipsowych, po wejściu instalacjami do pomieszczeń należy je wykonać w sposób estetyczny np. w maskownicach PCV.

Prowadzenie instalacji w ciągu komunikacyjnym pionowym należy również przewidzieć w maskownicach PCV.

 

komunikat nr 1