logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Komunikat nr 6 z dnia 24 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania „Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej edytowalnej wersji formularza ofertowego z załącznikami”,  Zamawiający odpowiada jak następuje – formularze stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Załaczniki nr 1-2-4-5-6

Załącznik nr 3