logo unii

pl / en

BIP

Komunikat nr 7 z dnia 24 sierpnia 2018r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B” z dnia 2 sierpnia 2018r.

pobierz pdf

Jako, że jeden z oferentów zadał następujące pytania „Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego  prawomocnego pozwolenia na budowę”,  Zamawiający odpowiada jak następuje – ww. decyzja  stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Decyzja nr 103/17 – pozwolenie na budowę