logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

KOMUNIKAT Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R. DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYDRUK PUBLIKACJI KOŃCOWEJ PROJEKTU TRANS TRITIA

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. niniejszym publikuje Komunikat z dnia 24 września 2020 r. dot. zapytania ofertowego na redakcję językową, recenzję, opracowanie graficzne, skład i wydruk publikacji końcowej w czterech wersjach językowych (w j. polskim, czeskim, słowackim i angielskim) wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe
Komunikat #1 z 24.09.2020
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy