logo unii

pl / en

BIP

Prośba o wypełnienie badania ankietowego dotyczącego transportu na obszarze TRITIA

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o wsparcie i pomoc w realizacji międzynarodowego projektu TRANS TRITIA, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE. Głównym celem projektu jest poprawa przepływu informacji, zorientowana na wspólne planowanie i koordynację działań między władzami regionalnymi, dysponentami sieci transportowych i zainteresowanymi podmiotami transportu towarowego oraz operatorami centrów i terminali logistycznych.  

W związku z tym, zwracamy się do Państwa Firmy z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Celem tego badania jest analiza zapotrzebowania na transport i pozyskania rzeczywistych danych o transporcie towarowym w Polsce. Dane te posłużą jako podstawa do kalibracji modelu ruchu TRANS TRITIA. Badanie ma na celu zmapowanie przepływów towarów w infrastrukturze transportowej w Słowacji, Czechach i Polsce na głównych połączeniach międzynarodowych.
Wyniki ankiety posłużą do wspierania rozwoju infrastruktury transportowej na obszarze TRITIA w celu poprawy warunków transportu.

ANKIETA Trans Tritia

Wypełnione kwestionariusze prosimy wysyłać na adres aszymborski@gapr.pl oraz transtrita@gapr.pl w terminie do 16.12.2019.