logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowym materiałów biurowych

pobierz pdf

W  związku z realizacją projektu CE1519 CHAIN REACTIONS Driving smart industrial growth through value chain innovation, współfinansowanego ze środków Programu INTERREG CENTRAL EUROPE, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowym materiałów biurowych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Oferty prosimy składać do 15 kwietnia 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.