logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność

pobierz pdf

Zapraszamy do składania ofert na realizację doradztwa w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność
W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej) dla uczestników projektu

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność (realizujących zlecenie osobiście)

Zalacznik nr 2 Formularz ofertowy dla pozostałych podmiotów gopsodarczych

Zalacznik nr 3 Wykaz wykształcenia oraz doświadczenia