logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego na Modernizacje lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów kodu referencyjnego 1B

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice (Zamawiający) ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg regulaminu zakupu towarów i usług  Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzenia budowlanego pn. „Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania  do wymogów kodu referencyjnego 1B ”.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 21 czerwca 2018 r. do godziny 10:30 w siedzibie  Zamawiającego.

Szczegóły przetargu w załącznikach

Ogłoszenie dot. przetargu 

Specyfikacja warunków przetargu