logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia międzynarodowego biznesu online

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej. z o.o. zaprasza do składania ofert na doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia międzynarodowego biznesu online, z uwzględnieniem europejskiej platformy Amazon w ramach doradztwa na internacjonalizację w projekcie „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy