logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i kompletu tonerów

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę drukarki wraz z kompletem tonerów według poniższej specyfikacji. Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe – Specyfikacja

Formularz ofertowy