logo unii

pl / en

BIP

Zaproszenie do składania ofert na materiały warsztawowe w obszarze MedTech w ramach projektu MedTech4Europe

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu PGI04950  Medtech4 Europe ‘’Optimizing the impact of public policies in favour of research and innovation facilities in the field of medical technologies” współfinansowanego ze środków Programu INTERREG EUROPE
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania materiałów dotyczących barier w zakresie finansowania infrastruktury B+R w obszarze MedTech. Materiały będą zaprezentowane i przedstawione podczas warsztatów regionalnych.

Oferty należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Zapraszamy do składania ofert.