logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu graficznego publikacji, przygotowanie do druku opublikowania oraz druku

pobierz pdf


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługę: opracowania projektu graficznego i przygotowania do publikacji w sieci publikacji oraz przygotowanie plików opracowanej publikacji do druku.
Publikacja jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy