logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową na spotkanie Komitetu Sterującego w dniu 30.01.2019

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę cateringową dla projektu CE 960 TRANS TRITIA Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA project territory w dniu 30.01.2019.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zaproszenie do skladania ofert
Załącznik nr 1