logo unii

pl / en

BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PN. „WYKONANIE MODERNIZACJI DYLATACJI NA DRODZE PPOŻ (ESTAKADA) OBIEKTU PREZERO ARENA GLIWICE ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE O NUMERZE EWID. 281/8 OBRĘB POLITECHNIKA, UL. AKADEMICKA 50, 44-100 GLIWICE.”

pobierz pdf