logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie murków oporowych zewnętrznych oraz schodów zewnętrznych.

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie murków oporowych zewnętrznych oraz schodów zewnętrznych przy siedzibie GAPR Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16.

Termin składania ofert: 27 października 2023 r. godz. 12:00

Załączniki:
Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1 – Rysunki od nr 1 do nr 6,
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 – Wzór umowy.