logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE 1063 SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji współfinasowanego w ramach programu Interreg Central Europe, Górnośląska Agencja  Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracownika projektu „SMART_watch”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór oferty