logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracownika projektu KETGATE

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE „Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem” współfinansowanego ze środków Programu INTERREG CENTRAL EUROPE, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia dla pracownika projektu KETGATE.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2