logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert w związku z zapytaniem na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej…

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu zaworu pierwszeństwa instalacji hydrantowej w węźle wodomierza w Ośrodku Biznesu w Rybniku ul. Jankowicka 23/25 oraz wykonanie zabezpieczenia pożarowego rury głównego przyłącza wody w przedmiotowym Obiekcie.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy