logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na doradcę zawodowego

pobierz pdf


Zapytanie ofertowe na doradcę zawodowego

 

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na doradcę zawodowego.

Zapytanie ofertowe -MF III zapytanie ofertowe na doradcę zawodowego 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wykaz wykształcenia i doświadczenia zawodowego
Załącznik nr 3 -Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy
Załącznik nr 5 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych