logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE –Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystemwspółfinansowanego ze środków Programu INTERREG Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych.

Oferty należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1