logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na najem sal i usługę cateringową

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem sal i usługę cateringową, na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe (w formacie .pdf, w formacie .doc)

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

 

 

27.04.2018

Informujemy, iż najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę przedstawiła firma:

Hotele Diament S.A., ul. Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice (Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37, 40-042).