logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne materiałów konferencyjnych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne materiałów konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

04.05.2018
Informujemy, iż najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę przedstawiła firma:
Szkwadrat Szymon Szklarski, ul. Nowowiejskiego 6E/78, 40-139 Katowice