logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przebudowę budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu.

Oferty należy składać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami stanowiącymi całość zapytania.

Dokumentacja techniczno-budowlana zostanie udostępniona po przekazaniu do GAPR sp. z o.o. podpisanego załącznika nr 5 – Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

SIWP

Załącznik nr 2 do SIWP – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWP – Wykaz prac projektowych i robót budowlanych (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWP – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór)

Załącznik nr 5 do SIWP – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wzór)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczno – budowlaną (wzór)

Załącznik nr 7 do SIWP – Umowa o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych (wzór)

Załącznik nr 8 do SIWP – Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (wzór)

Załącznik nr 9 do SIWP – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 10 do SIWP – Zobowiązanie podmiotu na którego zdolnościach lub zasobach polega Oferent (wzór)