logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. „Deklaracja zgodności i oznakowanie CE dla wyrobów medycznych”

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Deklaracja zgodności i oznakowanie CE dla wyrobów medycznych” na potrzeby projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Single Market Programme (SMP COSME) i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, prosimy także o dołączenie wykazu usług potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (załącznik nr 2).

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług