logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na realizację usługi wycinki drzew

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi wycinki drzew.

NG III SIWP – WYCINKA DRZEW 2021.05.28

ZAŁACZNIK NR 1.1

ZAŁACZNIK NR 1.2-1.12

ZAŁACZNIK NR 1.3

ZAŁACZNIK NR 1.4

NG III Załącznik nr 2 do SIWP – Formularz Ofertowy (wzor)

NG III Załącznik nr 2 do SIWP – Formularz ofertowy (wzór).dox

NG III Załącznik nr 3 do SIWP – Wykaz doświadczenia (wzór)

NG III Załącznik nr 3 do SIWP – Wykaz doświadczenia (wzór)

NG III Załącznik nr 3 do umowy – Harmonogram prac

NG III Załącznik nr 4 do SIWP – Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej (wzór)

NG III Załącznik nr 4 do SIWP – Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej (wzór)

NG III Załącznik nr 5 do SIWP – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)

NG III Załącznik nr 5 do SIWP – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór)