logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania i prowadzenia webinaru/Offer enquiry for an expert service regarding giving an online presentation/ webinar, leading a and facilitating an online workshop and preparing short report under the Interreg Central project

pobierz pdf

 

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania prezentacji online/ webinaru, poprowadzenia i realizacji warsztatów online oraz przygotowania krótkiego raportu w ramach projektu.

 

 

In connection with the implementation of the Interreg Central project CE1063 SMART_Watch, financed within the Interreg Central Europe Program, Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd. invites to submit offers for the external expertise and service:  giving an online presentation/ webinar, leading and facilitating an online workshop (April 28, 2020) and preparing short recommendation report before May 15, 2020.

 

Zapytanie ofertowe/Offer enquiry

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy/The Offer Form

Załącznik nr 2-Oświadczenie/Declaration