logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowej organizacji warsztatów regionalnych

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE – Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanegow ramach programu Interreg Central Europe – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert usługę kompleksowej organizacji warsztatów regionalnych z udziałem przedstawicieli sektora nanotechnologii, które efektem jest wykonanie analizy potrzeb sektora dotyczącego współpracy w obszarze Key-enabling Technology (KET) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania oraz przygotowanie raportu podsumowującego warsztaty wraz wypełnionymi formularzami ankietowymi, analizy SWOT rynku nanotechnologii w Województwie Śląskim (w języku polskim i angielskim).

Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać do dnia 8.11.2017 r. do godziny 16:00 w formie pisemnej pocztą lub osobiście na adres:Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.,ul. Wincentego Pola 16; Gliwice, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres e-mail aszczerbak@gapr.pl

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4