logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na usługę transportową

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE1063 SMART_watch „Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Central Europe., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę transportową. Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

zapytanie ofertowe na usługę transportową

formularz ofertowy – usługa transportowa

Informację cenową prosimy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 21 listopada 2017 r. do godziny 14:00 pocztą, osobiście w siedzibie Spółki bądźza pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: mkonarzewska@gapr.pl

Zapraszamy do składania ofert!