logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji instalacji wody lodowej

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Nowe Gliwice – Centrum Edukacji i Biznesu GAPR. Budynek nr 4 – Modernizacja instalacji wody lodowej – Etap III”.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – Umowa (wzór)
Załącznik nr 3a – rysunek z dokumentacji powykonawcza instalacji wody lodowej _ pom 207
Załącznik nr 3b – rysunek z dokumentacji powykonawczej instalacji wody lodowej _ pom 208
Załącznik nr 3c – zdjęcie odcinka instalacji na strychu do przebudowy

Komunikat Komisji Przetargowej nr 1 – WYBÓR OFERTY