logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUPY WRAZ Z DOSTARCZENIEM PAMIĘCI PRZENOŚNYCH USB (PENDRIVE) Z LOGOTYPAMI, ZAWIERAJĄCYCH NAGRANE PLIKI

pobierz pdf

W związku z realizowanym projektem TRANS TRITIA – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze  projektu Trans Tritia (CE960), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego pamięci przenośnych USB (pendrive) z logotypami, zawierających nagrane pliki w czterech wersjach językowych, dotyczące projektu TRANS TRITIA.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy