logo unii

pl / en

BIP

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej – zgodnie ze szczegółowym opisem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)” decyzja nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik anulowany

Załącznik nr 1
Załącznik kompletny

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy