logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe nr GAPR – NG III / 117 / 22 / W na realizację usługi nasadzeń zastępczych drzew w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”

pobierz pdf

Zapytanie ofertowe nr GAPR – NG III / 117 / 22 / W na realizację usługi nasadzeń zastępczych drzew w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi nasadzeń zastępczych drzew.

Załączniki:

NG III SIWP – NASADZENIA DRZEW 2022.02.02

NG III Załacznik nr 1.1 do SIWP – Decyzja nr SR-277.2021

NG III Załącznik nr 1.2 do SIWP – Plan nasadzeń zastępczych

NG III Załącznik nr 2 do SIWP – Formularz ofertowy (PDF)
NG III Załącznik nr 2 do SIWP – Formularz ofertowy (WORD)

NG III Załącznik nr 3 do SIWP – Wykaz doświadczenia (PDF)
NG III Załącznik nr 3 do SIWP – Wykaz doświadczenia (WORD)

NG III Załącznik nr 4 do SIWP – Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej (PDF)
NG III Załącznik nr 4 do SIWP – Oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej (WORD)

NG III załącznik nr 5 do SIWP – Zobowiazanie (PDF)
NG III załącznik nr 5 do SIWP – Zobowiazanie (WORD)

NG III Załącznik nr 6 do SIWP – Umowa (wzór) Nasadzenia (PDF)

NG III załącznik nr 3 do UMOWY – WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ (PDF)