logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe ofert na usługę opracowania rekomendacji do polityk / Invitation to submit offers for the service of creating policy recommendations

pobierz pdf


W związku z realizacją projektu BSR #R039 ProVaHealth – Product Validation in Health, finansowanego ze środków programu Interreg Baltic Sea Region, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługę opracowania rekomendacji do polityk w oparciu o wnioski, raporty i spostrzeżenia osiągnięte w projekcie.


In connection with the implementation of the project BSR #R039 ProVaHealth – Product Validation in Health, financed within the Interreg Baltic Sea Region Program, Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd. invites to submit offers for the service of creating policy
recommendations based on conclusions, insights and reports developed in the project.

Zapytanie ofertowe/Offer enquiry
Załącznik nr 1-Formularz ofertowy/The Offer Form
Załącznik nr 2-Oświadczenie/Declaration