logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne projektu materiałów konferencyjnych na spotkanie branżowe na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe (w formacie .pdf, w formacie .doc)

Załącznik 1 – Formularz ofertowy