logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na wydruk materiałów konferencyjnych

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wydruk materiałów konferencyjnych na spotkanie branżowe na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe (w formacie .pdf, w formacie .doc)

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

 

28.06.2018 – Informacja od zamawiającego:

Wydruk katalogu na podstawie projektu posiadanego przez Zamawiającego, który zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zamówieniem.