Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe GAPR – DIPZN/888/22/W

Komunikat nr 1 z dnia 9 grudnia 2021r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy zamierzenia pn. „budowa zaplecza stacji paliw na lotnisku w Gliwicach”

Komunikat nr 1 z dnia 14.06.2021r. do przetargu „Przebudowa budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu”

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację szkoleń dla uczestników projektu „Moja firma – moja niezależność III”

Nabór na stanowisko Specjalisty w projekcie „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ORGANIZACJA, REJESTRACJA ORAZ TŁUMACZENIE SYMULTANICZNEGO SPOTKANIA ONLINE – KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU, W DNIU 19.11.2020 R.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR – DIPZN/888/22/W z dnia 26 sierpnia br. na dostawę i montaż szlabanów z systemem kontroli wjazdu, polegającym na odczytywaniu tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na teren parkingu przynależnego do Ośrodka Biznesu w Rybniku ul. Jankowicka 23/25 informujemy, iż najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę przedstawiła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe PRO-net sp. z o. o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komisja Przetargowa precyzuje, że oferty należy składać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami stanowiącymi całość zapytania.

Dokumentacja techniczno-budowlana zostanie udostępniona po przekazaniu do GAPR sp. z o.o. podpisanego załącznika nr 8 – Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

 

Komunikat nr1

Komunikat nr 1 z dnia 14.06.2021r. Komisji Przetargowej w przetargu na wybór wykonawcy dla zadania pn.
„Przebudowa budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu”.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do postępowania przetargowego pn. „Przebudowa budynku administracyjnego na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu”, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach uprzejmie odpowiada na pytania Oferentów oraz informuje, iż nastąpiły zmiany w treści Specyfikacji istotnych Warunków Przetargu nr GAPR – DPRJ/520/21/W. Wszystkie zmiany wskazano w Komunikacie nr 1 z dnia 14.06.2021 r.

Komunikat nr 1 z dnia 14_06_2021
SIWP – wersja z dnia 14_06_2021

W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń. Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym (zał. 1)

MFIII_zapytanie ofertowe na trenerów 

Załacznik nr 1_Formularz ofertowy

Załacznik nr 2_Wykaz wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Załacznik nr 3_Klauzula informacyjna

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty w projekcie
„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”

Warunki zatrudnienia:

Umowa na czas określony

Wielkość etatu około 0,35 etatu

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • analiza usług w zakresie komercjalizacji i ekosystemu wspierającego ten proces
  w Holandii, Danii, w tym przygotowanie wizyty studyjnej w jednym z tych krajów,
 • opracowanie katalogu i podręcznika dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji zawierającego przykłady regionalne, krajowe, międzynarodowe,
 • udział w tworzeniu usług wsparcia komercjalizacji i internacjonalizacji,
 • przygotowanie cyklu webinariów, warsztatów oraz wizyty studyjnej dla pracowników odpowiedzialnych za komercjalizację w ramach konsorcjum projektu, w tym współtworzenie zapytań ofertowych w zakresie wyżej wymienionych zadań również w języku angielskim,
 • kompleksowa organizacja webinariów z udziałem ekspertów zagranicznych.

Wymagania podstawowe:

 • język angielski umożliwiający realizację obowiązków określonych na stanowisku pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna lub inne pokrewne),
 • doświadczenie w zakresie realizacji działań związanych z procesem komercjalizacji, współpracy nauka-biznes, umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw – wystarczający będzie opis doświadczenia w przesłanym cv lub liście motywacyjnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

Kompetencje społeczne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • nastawienie na realizację celów projektowych,
 • chęć podnoszenia kompetencji i kwalifikacji;

 Oferujemy:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • prywatne ubezpieczenie medyczne;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagania podstawowe i inne kwalifikacje,
 • mile widziane referencje od pracodawców;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: iczeremcha@gapr.pl do dnia 16. lutego 2021
  lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
  O ważności aplikacji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
 • aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane,
 • aplikacje prosimy opatrzeć tytułem: NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY PROJEKTU SORIS

Inne informacje:

 • prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące naboru: Pani Izabela Czeremcha tel.  32 33 93 148

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr GAPR–TT/977/20/W z dnia 09.11.2020 r.

na usługę organizacji, rejestracji oraz tłumaczenia symultanicznego spotkania online – konferencji końcowej projektu, w dniu 19.11.2020, na potrzeby realizacji projektu TRANS TRITIA – Poprawa koordynacji  planowanie transportu towarowego na obszarze projektu Trans Tritia (CE960) współfinansowanego ze środków programu Interreg Central Europe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, informujemy iż najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyła firma:

ARC MUSIC s.c. A.Całka, R.Całka
Pl. Dworcowy 5/1 
41-800 Zabrze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty