logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

496/1

14/16

14/23

14/22

14/36

14/14

 • Powierzchnia: 0,2569 ha;
 • Właściciel: Infinite Dreams Sp. z o. o.
 • Powierzchnia: 0,3054 ha
 • Sprzedana Miastu Gliwice.
 • Powierzchnia: 0,1812 ha
 • Obręb Nowe Gliwice
 • Ujawniona jest w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Działka przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z następujących branż: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne oraz usługi z dziedziny zarządzania. Na terenie strefy obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych stosownymi uchwałami Rady Miasta Gliwice. Zabudowa może sięgać II piętra.
 • Działka jest w pełni uzbrojona
 • Nie dopuszcza się funkcji magazynowej.
 • Powierzchnia: 0,2438 ha
 • Sprzedana dla: Infinite Dreams
 • Powierzchnia: 0,1430 ha
 • Sprzedana dla Infinite Dreams
 • Powierzchnia: 0,8020 ha
  • Podział na działki:
   • 14/62 pow. 0,4441 ha, zab.bud.biur. 4kond., właśc. Nowe Gliwice 2 Sp. z o. o.
   • 14/61 pow. 0,3151 ha, zab.bud.biur.2kond.,właśc. Nowe Gliwice Sp. z o. o.
   • 14/28 pow. 0,0428 ha, właśc. Nowe Gliwice Sp. z o. o.
 • Sprzedana dla: Simtec System Krzysztof Kasperowicz