logo unii

pl / en

BIP

3833/545

3833/547

 • Powierzchnia: 1,8521 ha
 • Lokalizacja: Nieruchomość położona w południowej części Jaworzna, ok. 0,5 km od autostrady A4
 • Obręb: Jeleń
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): TAK
 • Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjno-usługowe, drogi publiczne dojazdowe
 • Stan prawny: własność
 • Powierzchnia: 1,9280 ha
 • Lokalizacja: Nieruchomość położona w południowej części Jaworzna, ok. 0,5 km od autostrady A4
 • Obręb: Jeleń
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): TAK
 • Przeznaczenie w MPZP: tereny produkcyjno-usługowe
 • Stan prawny: własność