Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Moja firma- moja niezależność”

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko doradca zawodowy w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.

I. Zakres obowiązków, m.in.

zapoznanie się z formularzami rekrutacyjnymi Kandydatów/ Kandydatek;
przeprowadzenie indywidualnych rozmów Kandydatami/ Kandydatkami, których celem będzie weryfikacja predyspozycji Kandydata/ Kandydatki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z Kartą oceny rozmowy (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji projektu);
przygotowanie standardu przebiegu rozmów kwalifikacyjnych kandydatami, w tym zwłaszcza szczegółowe kryteria oceny oraz przygotowanie formularza Indywidualnego Planu działania;
ustalenie z Kandydatami/Kandydatkami odpowiedniego poziomu zaawansowania wsparcia szkoleniowo-doradczego (zgodnie z Formularzem diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych – załącznikiem nr 5 Regulaminu rekrutacji projektu)
przygotowanie podczas rozmowy szczegółowego uzasadnienia przyznanej punktacji i wpisanie go do karty oceny;
przeprowadzenie indywidualnych rozmów z Uczestnikami/ Uczestniczkami Projektu, których celem będzie sporządzenie Indywidualnego Planu, w którym zostaną określone potrzeby UP w kontekście bezzwrotnego wsparcia, w tym m.in. szkolenia i doradztwo oraz planowane działania po założeniu działalności;
przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań.
II. Wymagania

wykształcenie wyższe,
wykształcenie kierunkowe w dziedzinie doradztwa zawodowego (studia podyplomowe, licencja itp.),
minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, tj.: indywidualne poradnictwo zawodowe (np. udzielanie indywidualnych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru: typu szkoły, kierunku kształcenia zatrudnienia, przekwalifikowywania się, ponownego zatrudnienia w przypadku utraty pracy, zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania środków na założenie działalności; tworzenie z klientem Indywidualnego Planu Działania); prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego dla grup szkoleniowych,
korzystanie w pełni z praw publicznych,
pełna zdolność do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
Dodatkowo mile widziane:

doświadczenie w rekrutacji Kandydatów do projektów unijnych związanych z otrzymywaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej,
praca przy projektach unijnych zakładających aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez szkolenia, staże lub dotację na założenie działalności gospodarczej.
III. Szczegóły zatrudnienia:

umowa o pracę, na 2 miesiące (planowo: od poł. kwietnia do poł. czerwca), wybrany zostanie jeden Doradca na ¾ etatu / pełny etat lub dwóch Doradców po 1/2 etatu,
stanowisko: doradca zawodowy w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu,
wynagrodzenie do negocjacji.
IV. Wymagane dokumenty

list motywacyjny,
CV,
mile widziane referencje od pracodawców.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn.: Dz. U.2016 r. poz. 922).

V. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. do dnia 21 marca 2017 lub przesłać mailem na adres: abregula@gapr.pl z dopiskiem: nabór na stanowisko doradcy zawodowego.

Adres przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/844/17/W
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr GAPR – MF/844/17/W w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność”:

Część 1: Dariusz Łatka, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 110,00 zł/godz.
Część 2: Dariusz Łatka, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 110,00 zł/godz.
Część 3: MOTIVA Żaneta Mańka, ul. Miechowicka 23/1, 41-500 Chorzów, data wpłynięcia oferty: 07.03.2017, cena: 96,00 zł/godz.
Część 4: Robert Kulawiak, data wpłynięcia oferty: 10.03.2017, cena: 118,00 zł/godz.

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność
W związku z realizacją projektu pn. „Moja firma – moja niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy dla os. fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (realizujących zlecenie osobiście)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy dla pozostałych podmiotów gospodarczych

Załącznik nr 3 Wykaz wykształcenia oraz doświadczenia